En økonomisk nulløsning

Kernen i Systemet Bluestaff er, at arbejdstimer registreres og udbetales korrekt. Derfor kan omkostninger til revisor på lønsiden for udenlandsk underleverandør samt ressourcer til kontrol fra bygherre eller hovedentreprenør spares væk.