Løn- og ansættelsesvilkår efter dansk overenskomst

Medarbejdere ansat under systemet Bluestaff informeres om danske forhold og det danske lønsystem; regler om pension, S/H & feriepenge samt optjening/udbetaling. Ligesom de får Nem-id og info om Dansk Arbejdsskadeforsikring og hvornår Dansk Sygesikring dækker m.v.