Samarbejdsformen under Systemet Bluestaff

  1. Bygherre eller hovedentreprenør og Bluestaff indgår en samarbejdsaftale, om at deres udenlandske underleverandørs timelønnede medarbejdere administreres af Systemet Bluestaff til en fastsat procentsats af timelønnen.
  2. I kontrakten mellem bygherre eller hovedentreprenør og den udenlandske underleverandør pålægges den udenlandske underleverandør at overholde danske love, dansk overenskomst og benytte Systemet Bluestaff.
  3. Bluestaff og den udenlandske underleverandør indgår en detaljeret kontrakt om håndteringen af den udenlandske underleverandørs timelønnede medarbejderne, hvorved underleverandøren fra starten er bekendt med det fulde ansvar ved at arbejde i Danmark.
  4. Bluestaff fakturerer den udenlandske underleverandør for administrativ håndtering af lønudbetaling m.v. jfr. kontrakt.
  5. Bluestaff er forpligtiget til at rapportere evt. uregelmæssigheder til bygherre eller hovedentreprenør vedrørende den udenlandske underleverandørs personale, arbejdstidsplaner, timeopgørelser ect.

Rapporteringen sikrer en sanktionsmulighed overfor den udenlandske underleverandør, såfremt denne forsøger at omgå dansk overenskomst.